09شهریور 1398

برآيند اولین نشست علمی تخصصی بازرسان کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور به میزبانی کانون وکلای البرز

در اين جلسه اقاي كيومرث سپهري به عنوان بازرس كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه حضور داشتند.