13مرداد 1399

انتصاب آقای دکتر وحید عمی عضو کانون وکلای دادگستری کرمانشاه به عنوان معاون پارلمانی و امور مجلس شواری کارآفرینی کشور

انتصاب آقای دکتر وحید عمی عضو کانون وکلای دادگستری کرمانشاه به عنوان معاون پارلمانی و امور مجلس شواری کارآفرینی کشور

انتصاب آقای دکتر وحید عمی عضو کانون وکلای دادگستری کرمانشاه به عنوان معاون پارلمانی و امور مجلس شواری کارآفرینی کشور را به ایشان و جامعه حقوقی استان کرمانشاه تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه