07آذر 1400

🎞 فایل تصویری وبینار برگزار شده در تاریخ ١٣٩٩/٨/٢٨ کانون وکلای دادگستری مرکز با موضوع :

🔖نحوه ثبت انعقاد قرارداد الکترونیک وکالت

🔹کاری از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز


💠روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

┏━━━━💠💠💠💠💠━━━━┓  
                      
                                        کانال تلگرام
 https://telegram.me/skoodaa

                                   صفحه اینستاگرام
https://instagram.com/iranian_bar_associations_union
                            
                                           سایت
www.scoda.ir

┗━━━━💠💠💠💠💠━━━━┛