07آذر 1400

🔹هشتم آذرماه سالروز تاسیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گرامی باد.

🔹هشتم آذرماه سالروز تاسیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گرامی باد.