00 0000

دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي كرمانشاه: كاتوزيان الگويي جاودان براي محققان است

تجليل از پدر علم حقوق ايران در كرمانشاه

دبير كميسيون حقوقي كانون وكلاي دادگستري استان هاي كرمانشاه و ايلام، گفت: مي توان كاتوزيان را به علت تعدد آثار علمي و تاثير زيادي كه بر جامعه حقوق ايران گذاشته اند الگوي بسيار جاودان براي تمام محققان در تمامي رشته ها و به خصوص رشته هاي علوم انساني داست.
شهاب تجري در مراسم تجليل از مقام علمي دكتر كاتوزيان در تالار انتظار كرمانشاه و در جمع اساتيد، حقوقدانان، قضات، وكلا و دانشجويان اظهاركرد: هر كس كه ديني بر عهده دارد شرعا و اخلاقا بايد اداء كند، اداي دين باعث ارج و منزلت افراد مي شود ديني بزرگ نسبت به دكتر كاتوزيان بر ذمه جامعه علمي و به ويژه جامعه حقوقي هست لذا خدا را شاكريم كه توفيق برگزاري اين مراسم عبادت گونه را به ما عطا فرمود تا بتوانيم از يكي از بزرگترين و نام آورترين انديشمندان اين مرزو بوم ياد كنيم.
وي افزود: روزي كه پيشنهاد برگزاري اين مراسم را در كانون مطرح كردم پاره اي از دوستان نااميد از اجابت اين دعوت از طرف دكتر كاتوزيان بودند اما كريم بودن مقام اخلاقي بلندي است كه يكي از مصاديق بارز آن دكتر كاتوزيان است كه بدون ذكر هيچ نكته اي اين عوت را پذيرفتند.
تجري در پايان ابراز كرد: آثار كاتوزيان به دليل تسلط بر سه زبان انگليسي، فرانسوي و عربي نيز به دليل روش هاي عقلاني و منطقي كه در پيش گرفته اند و مدنظر ايشان بوده يك الگوي كامل براي ماست.