30شهریور 1392

کارگاه آموزشی حقوق ثبت کاربردی توسط کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام و با همکاری دانشگاه رازی در محل ساختمان این کانون برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی حقوق ثبت کاربردی

کارگاه آموزشی حقوق ثبت کاربردی توسط کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام و با همکاری دانشگاه رازی در محل ساختمان این کانون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون، در این کارگاه به مدت 28 ساعت، مدرسینی از اعضای کانون، اساتید دانشگاه رازی و کارشناسان ثبت اسناد و املاک به ارائه مطالب تخصصی و کاربردی در زمینه حقوق ثبت پرداختند.

گفتنی است در پایان این کارگاه آموزشی، گواهی شرکت در کارگاه توسط کانون وکلای دادگستری و دانشگاه رازی تحویل شرکت کنندگان گردید.