06اردیبهشت 1394

بیانیه کمیسیون حقوق بشر به مناسبت گرامیداشت روز جهانی زمین و هفته زمین پاک

بیانیه کمیسیون حقوق بشر به مناسبت گرامیداشت روز جهانی زمین و هفته زمین پاک

بیانیه کمیسیون حقوق بشر به مناسبت گرامیداشت روز جهانی زمین و هفته زمین پاک

 دوم اردیبشهت ( 22 آوریل ) مصادف با روز جهانی زمین پاک گرامی باد . روزی که برای افزایش آگاهی و قدر دانی نسبت به محیط زیست و نیاز مبرم بشر و همه ی گونه های جانوری به زمینی پاک و عاری از هر گونه خطر بنا شده است . واقع امر این است که میل به ناکجاآباد ابناء بشر و دولت ها لطمات جدی بسیاری بر پیکره ی زمین وارد نموده است . می توان به موارد خطرآفرین بسیاری اشاره نمود : 1- وقوع جنگ های بزرگ و کاربرد سلاح های شیمیایی و اتمی در سده ی گذشته و عصر حاضر و افزایش مانورها و رزمایش های نظامی دولت ها به منظور قدرت نمایی موجب آسیب های جدی به زمین و تخریب محیط زیست شده است 2- آتش سوزی های بسیار در جنگل ها ، قطع بی رویه درختان و افزایش سدسازی و ایجاد مانع در چرخه آبرسانی به جنگل ها خود منجر به نابودی کامل جنگل ها و گسترش بیابان ها شده است 3- رشد بی رویه جمعیت موجب تسلط  فزاینده بر زمین و از بین رفتن بیشتر منابع طبیعی است طبق پیش بینی ها  5/1 میلیارد نفر تا سال 2020 به جمعیت جهان اضافه می شود این در حالی است که زمین تنها امکان تولید غذا و منابع مورد نیاز 6 میلیارد نفر را دارد و جمعیت بیش از این حاصلی جز تخریب و نابودی کامل زمین و تولید گاز دی اکسید کربن بیشتر و کم آبی فاحش در پی نخواهد داشت . اقتضاء دارد دولت ها سیاست های مربوط به کنترل جمعیت به منظور پاسداشت حیات در سالهای آینده را بر این اساس تعدیل و تغییر دهند 4- مصرف و مصرف گرایی بیش از اندازه و استفاده بی رویه از سوخت و انرژی فسیلی سبب تولید گازهای گلخانه ای و گرم شدن زمین و آلاینده های محیطی شده است بنحوی که اصول زندگی و حیات بر روی زمین در معرض خطر جدی است 5- استفاده بیش از حد از فن آوری و تکنولوژی که به منظور تسلط کامل بر منابع طبیعی زمین و برای بهره وری بیشتر محصول و بالاترین حد سودجویی ممکن اعمال می شود نیز موجب تخریب محیط زیست و پراکندگی گونه های جانوری و به هم خوردن اکوزیست و حیات در مناطق مختلف شده است 6- نبود فرهنگ اخلاق زیستی متکی بر چند اصل مهم همانند الزامات اخلاقی میان بشر و سایر گونه های جانوری و حیاتمند در کره زمین – سیاست های زیست محیطی منطبق با اصول بنیادی اخلاق محیطی -  نظام آموزشی صحیح در مدارس و خانواده ها و نهادهای فرهنگی بر مبنای احترام به محیط زیست و حفظ منابع غنی محیطی و طبیعی – کاهش و تغییر سرانه مصرف و تغییر الگوی مصرف - شیوه صحیح دسته بندی و جداسازی زباله و جمع آوری آن که از اهم مسایل فرهنگ و نظام آموزشی است که غالباً آموزش و ارتقاء فرهنگ اخلاق زیستی به عهده ی دولتها و نهادهای بین المللی مسئول است . هر چند اجلاس های جهانی بسیاری از سوی نهادهای بین المللی و دولت ها در طول سالهای گذشته برای حفاظت از محیط زیست و داشتن زمین پاک برگزار شده هر چند تعداد احزاب سبز و سمن ها در کلیه کشورها رو به ازدیاد است اما حاصل کار اسفناک است و کنفرانس ها نتایج ضعیفی در بر داشته است بنحوی که اصول زندگی مواجه با خطر است لذا کمیسیون حقوق بشر تأکید دارد برای نجات زمین و پاسداشت حیات ، اراده مشترک دولتها و سازمانهای بین المللی که غالباً به شکل تعهدات منعقد می گردد کافی نمی باشد بلکه اراده واحد کشورها و نهادهای بین المللی در این زمینه لازم است . امروزه دیگر درد زمین به درد بشر بدل شده است . واقعیت آن است که زمین - گیاه و بطور کلی خاک رویندها و انواع موجودات جانوری با هر وضعیتی در زمین سر سازش و آشتی دارند دارد اما این بشر است که با محیط زیست و زمین و سایر گونه های جانوری نامهربان است و با آن سر ناسازگاری دارد . ما اعضاء کمیسیون حقوق بشر جهانی می اندیشیم و روز قدردانی از محیط زیست را گرامی داشته و همه ی دولت ها و سازمانهای مسئول و نیز کلیه افراد انسانی را به توجه و لزوم رعایت چند نکته اساسی دعوت می کنیم : کنترل جمعیت – تنظیم و تعدیل مصرف – حذف و منع تولید و تکثیر تکنولوژی و فن آوری مضر و غیر ضرور– منع تخریب مستقیم و غیر مستقیم محیط زیست با وضع قوانین حمایتی و سرسختانه در دفاع از محیط زیست علیه شرکت ها و بنگاههای صنعتی و اقتصادی بزرگ و آحاد افراد انسانی – ارتقاء فرهنگ اخلاق زیستی و همگرایی کامل در جهت حفاظت از زمین ومحیط زیست .

کمیسیون حقوق بشر

کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام