15شهریور 1394

گارگاه آموزشی کارآموزان کانون وکلا و خبرنگاران مطبوعات مورخه 94/06/19 برگزار می گردد

کارگاه آموزشی کانون وکلا با موضوع حقوق مطبوعات 

با حضور جناب آقای کامبیز نوروزی(حقوقدان)

این کارگاه باحضور جمعی از خبرنگاران محترم مطبوعات،نشریات و خبرگزاریها در مورخه 19/06/94 راس ساعت 9 صبح الی 13 در سالن آمفی تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در سه راه 22 بهمن برگزار می گردد.

(حضور کارآموزان الزامیست)