15آبان 1400

اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی سال 1399

اطلاعیه
از پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری کرمانشاه دعوت به عمل می آید که در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ جهت انتخاب شهر محل کارآموزی به ترتیب ذیل به کانون مراجعه نمایند؛
۱-رتبه ۱ الی ۵۰ ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰ صبح

۲-رتبه های ۵۱ الی۱۰۰ساعت۱۰:۳۰ صبح الی۱۲ظهر

قابل ذکر است که چنانچه در نتیجه عدم مراجعه در وقت مقرر یا تاخیر در مراجعه،ظرفیت شهر مدنظر متقاضی تکمیل شود و نفرات بعد از ایشان شهر مورد نظر را انتخاب نماید،حق اعتراضی برای شخص غائب متصور نخواهد بود.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kanunkermanshah
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛